ORRAN
feet

We are 22 years old!!!

Home > News > We are 22 years old!!!
20220430 120816 scaled

Orran

On April 19th, Orran turned 22 years old. It is incredible how time has passed. We celebrated our special day on April 30th with many supporters, donors, and friends. What is more incredible is what we have achieved during this time.

Since 2000, Orran has helped over 40,000 families, 10,000 children, and over 500 elderly citizens. We have distributed more than 10,000 sleeping bags, 5000 food packages, as well as financial aid, vocational trainings across Armenia, and hundreds of hours of psychiatric counseling to our beneficiaries and refugees who fled the war in Artsakh.

We thank all of you who have donated and continue to support our special haven that children love to call a second home!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sign in to your Amazon profile through AmazonSmile and help our children and elders in need. All you need to do is choose Orran as your charity organization and 0.5% of all your purchases will automatically be donated to us.

https://smile.amazon.com/

Stories

Related Stories

DSC

New Year at Orran

We ended the year on a high note with a delightful event celebrating the New Year.  Our students put together a cheerful performance, which was attended by both current and

Read More »
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
0:00 / 0:00
Orran Song

Տանիքի տակ քո ջերմ, բարի
Արդեն քանի-քանի տարի,
Տալիս ես սեր ու քնքշություն,
Ծնողական ջերմություն։

Կրկներգ

Տուն ու տանիք մեզ համար
Դու մեր հույս ու հենարան
Վառ հուշն ես մեր մանկության
Ջերմ ու բարի մեր Օրրան։

Ընթացքում այս տարիների
Քանի-քանի սերունդների
Հոգ ես տարել մեծացրել
Հաջողության հասցրել։

Կրկներգ

Սիրել, ներել, վստահել
Ընկերոջը միշտ օգնել
Բարի գործեր կատարել
Քո գրկում ենք սովորել։

Կրկներգ

General Donation