ORRAN

Gingerbread Christmas Decorations

IMG 2685

As with every year, Marriott Armenia Hotel hosted the children of Orran on December 2 for their annual Gingerbread decoration day. Our children look forward to this day every year […]

Sleeping Bag Donations

sleeping bag

Thank you for the generous donation of sleeping bags from Exxel Outdoors, via Garni Foundation. We received thousands of much needed weatherproof sleeping bags. We are donating them to displaced […]

Saved From Abuse

No human should be subjected to sexual abuse, let alone a child. This is the story of Irina (name changed), a child from a broken home living under the care […]

Orran is 20 !

T wall scaled

It is incredible at how fast the time has gone. Orran became 20 years old on April 20, 2020. This project founded by Raffi and Armine K. Hovannisian started in […]

Lunch With The Laureates

laureates pics 1

On October 19, 2019, Hermine Ocuncakciel, Chairwoman of Orran USA Board of Directors, Sayat Oruncakciel, Chairman of Annual Fundraising Gala and Armenia Marriott Hotel hosted a luncheon for the Laureates […]

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
0:00 / 0:00
Orran Song

Տանիքի տակ քո ջերմ, բարի
Արդեն քանի-քանի տարի,
Տալիս ես սեր ու քնքշություն,
Ծնողական ջերմություն։

Կրկներգ

Տուն ու տանիք մեզ համար
Դու մեր հույս ու հենարան
Վառ հուշն ես մեր մանկության
Ջերմ ու բարի մեր Օրրան։

Ընթացքում այս տարիների
Քանի-քանի սերունդների
Հոգ ես տարել մեծացրել
Հաջողության հասցրել։

Կրկներգ

Սիրել, ներել, վստահել
Ընկերոջը միշտ օգնել
Բարի գործեր կատարել
Քո գրկում ենք սովորել։

Կրկներգ

General Donation