ORRAN
feet

Sleeping Bag Donations

Home > News > Sleeping Bag Donations
sleeping bag

Thank you for the generous donation of sleeping bags from Exxel Outdoors, via Garni Foundation.

We received thousands of much needed weatherproof sleeping bags. We are donating them to displaced Artsakh families and other at risk children and families throughout Armenia. Families within Yerevan are collecting theirs from our main center. We have also sent many to our center in Vanadzor and to families living in other villages.

These prized sleeping bags not only make sure that the children and their parents stay warm and dry, but they also bring joy and comfort for the children.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sign in to your Amazon profile through AmazonSmile and help our children and elders in need. All you need to do is choose Orran as your charity organization and 0.5% of all your purchases will automatically be donated to us.

https://smile.amazon.com/

Stories

Related Stories

DSC

New Year at Orran

We ended the year on a high note with a delightful event celebrating the New Year.  Our students put together a cheerful performance, which was attended by both current and

Read More »
DSC

Gingerbread Day at Marriott Armenia

For the children of Orran, a sweet little gingerbread cookie represents a beautiful tradition at the Armenia Marriott Hotel Yerevan. The holiday magic starts with the decoration of gingerbread cookies

Read More »
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
0:00 / 0:00
Orran Song

Տանիքի տակ քո ջերմ, բարի
Արդեն քանի-քանի տարի,
Տալիս ես սեր ու քնքշություն,
Ծնողական ջերմություն։

Կրկներգ

Տուն ու տանիք մեզ համար
Դու մեր հույս ու հենարան
Վառ հուշն ես մեր մանկության
Ջերմ ու բարի մեր Օրրան։

Ընթացքում այս տարիների
Քանի-քանի սերունդների
Հոգ ես տարել մեծացրել
Հաջողության հասցրել։

Կրկներգ

Սիրել, ներել, վստահել
Ընկերոջը միշտ օգնել
Բարի գործեր կատարել
Քո գրկում ենք սովորել։

Կրկներգ

General Donation