ORRAN
feet

Running For A Great Cause

Home > News > Running For A Great Cause
Edward Samourjian scaled

Dr. Edward Samourjian is a double board certified vascular and general surgeon. He is a native of Los Angeles who is a member of Glendale Adventist Medical Center where he provides exceptional vascular surgical care.

For the past year, Dr. Samourjian has been on the front lines treating Covid-19 patients in the ICU as well as performing life saving surgeries. He is also an avid runner. This year he generously dedicated his Zion 100 marathon run to raise money and awareness for Orran.

So on April 10, 2021,  Dr. Samourjian ran the Zion 100 marathon in Utah (USA) to raise money for the children of Orran and Artsakh.

We are extremely grateful to Dr. Samourjian. His 100 mile marathon run raised nearly $50,000 for Orran’s mission of helping families in need.  This money will help us to continue providing daily hot meals, educational, social, psychological services and vocational training for our children including the ones from Artsakh.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sign in to your Amazon profile through AmazonSmile and help our children and elders in need. All you need to do is choose Orran as your charity organization and 0.5% of all your purchases will automatically be donated to us.

https://smile.amazon.com/

Stories

Related Stories

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
0:00 / 0:00
Orran Song

Տանիքի տակ քո ջերմ, բարի
Արդեն քանի-քանի տարի,
Տալիս ես սեր ու քնքշություն,
Ծնողական ջերմություն։

Կրկներգ

Տուն ու տանիք մեզ համար
Դու մեր հույս ու հենարան
Վառ հուշն ես մեր մանկության
Ջերմ ու բարի մեր Օրրան։

Ընթացքում այս տարիների
Քանի-քանի սերունդների
Հոգ ես տարել մեծացրել
Հաջողության հասցրել։

Կրկներգ

Սիրել, ներել, վստահել
Ընկերոջը միշտ օգնել
Բարի գործեր կատարել
Քո գրկում ենք սովորել։

Կրկներգ

General Donation