ORRAN

feet

Register

Home > Register
Become a Volunteer

  feet
  Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
  0:00 / 0:00
  Orran Song

  Տանիքի տակ քո ջերմ, բարի
  Արդեն քանի-քանի տարի,
  Տալիս ես սեր ու քնքշություն,
  Ծնողական ջերմություն։

  Կրկներգ

  Տուն ու տանիք մեզ համար
  Դու մեր հույս ու հենարան
  Վառ հուշն ես մեր մանկության
  Ջերմ ու բարի մեր Օրրան։

  Ընթացքում այս տարիների
  Քանի-քանի սերունդների
  Հոգ ես տարել մեծացրել
  Հաջողության հասցրել։

  Կրկներգ

  Սիրել, ներել, վստահել
  Ընկերոջը միշտ օգնել
  Բարի գործեր կատարել
  Քո գրկում ենք սովորել։

  Կրկներգ

  General Donation