ORRAN
feet

Latest News

Home > News
IMG 2685
Care

Gingerbread Christmas Decorations

As with every year, Marriott Armenia Hotel hosted the children of Orran on December 2 for their annual Gingerbread decoration day. Our children look forward to this day every year

Read More »
Edward Samourjian scaled
Campaign

Running For A Great Cause

Dr. Edward Samourjian is a double board certified vascular and general surgeon. He is a native of Los Angeles who is a member of Glendale Adventist Medical Center where he

Read More »
sleeping bag
Campaign

Sleeping Bag Donations

Thank you for the generous donation of sleeping bags from Exxel Outdoors, via Garni Foundation. We received thousands of much needed weatherproof sleeping bags. We are donating them to displaced

Read More »
Food assist pic
Campaign

3rd Food Assistance

We had our 3rd monthly food assistance days for the children and their families and our elderly beneficiaries. Both children and elderly expressed their gratitude for the food assistance, thanks

Read More »
2020 06 01 00.15.47 scaled
Children

Children’s Day and Food Drive

Children’s Day on June 1st was celebrated differently this year. How could we cancel the most favorite day of the year for the children, due to the COVID-19 restrictions? We

Read More »

Sign in to your Amazon profile through AmazonSmile and help our children and elders in need. All you need to do is choose Orran as your charity organization and 0.5% of all your purchases will automatically be donated to us.

https://smile.amazon.com/

Stories

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
0:00 / 0:00
Orran Song

Տանիքի տակ քո ջերմ, բարի
Արդեն քանի-քանի տարի,
Տալիս ես սեր ու քնքշություն,
Ծնողական ջերմություն։

Կրկներգ

Տուն ու տանիք մեզ համար
Դու մեր հույս ու հենարան
Վառ հուշն ես մեր մանկության
Ջերմ ու բարի մեր Օրրան։

Ընթացքում այս տարիների
Քանի-քանի սերունդների
Հոգ ես տարել մեծացրել
Հաջողության հասցրել։

Կրկներգ

Սիրել, ներել, վստահել
Ընկերոջը միշտ օգնել
Բարի գործեր կատարել
Քո գրկում ենք սովորել։

Կրկներգ

General Donation