ORRAN
feet

Nazik Avdalyan makes burgers for Orran Children: Chldren’s Day Celebration

Home > News > Nazik Avdalyan makes burgers for Orran Children: Chldren’s Day Celebration
DSC

June 1, the eagerly anticipated Children’s Day, was once again celebrated with vibrant colors and joy at “Orran.” The Orran Charitable NGO, along with partners and esteemed guests, spared no effort to transform the day into a fairy tale filled with colorful balloons, favorite dishes, and a gigantic cake.

DSC

The staff of the “Armenia Marriott” Hotel began preparing delicious burgers early in the morning, continuing the cherished tradition. We were honored to have Nazik Avdalyan, the gold medalist of the World Weightlifting Championship, join us to congratulate the children. Nazik took on the role of chef for the day, delighting everyone with her culinary skills. The students of Orran entertained the guests with songs and danced with Nazik. We all took photos to capture these unforgettable moments.

In her heartfelt welcome speech, Armine Hovhannisyan, the founder of “Orran,” emphasized the importance of love and care for both adults and children,

DSC

especially in these challenging times. She stressed that the protection of children’s rights is a crucial and timely issue that should be at the forefront of our attention. Children should always feel love, devotion, care, and protection from adults.

This year’s celebration was particularly special as it included not only the students from Orran’s Yerevan center but also many displaced children from Artsakh and children whose stories were featured in the “Sur Ankyun” program on Armenia TV.

Nazik Avdalyan and the children cut the celebration cake together, cherishing the dream of a bright future.

A heartfelt thank you to the “Armenia Marriott” Hotel, the “Tashir Pizza” pizzeria chain, “Coca-Cola Hellenic Bottling Company Armenia” CJSC, and “Tamara” company for making the day even more delightful with their delicious food, refreshing drinks, and sweet ice creams.

DSC

Together, we created a day full of joy and cherished memories that the children will remember for years to come.

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sign in to your Amazon profile through AmazonSmile and help our children and elders in need. All you need to do is choose Orran as your charity organization and 0.5% of all your purchases will automatically be donated to us.

https://smile.amazon.com/

Stories

Related Stories

DSC

New Year at Orran

We ended the year on a high note with a delightful event celebrating the New Year.  Our students put together a cheerful performance, which was attended by both current and

Read More »
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
0:00 / 0:00
Orran Song

Տանիքի տակ քո ջերմ, բարի
Արդեն քանի-քանի տարի,
Տալիս ես սեր ու քնքշություն,
Ծնողական ջերմություն։

Կրկներգ

Տուն ու տանիք մեզ համար
Դու մեր հույս ու հենարան
Վառ հուշն ես մեր մանկության
Ջերմ ու բարի մեր Օրրան։

Ընթացքում այս տարիների
Քանի-քանի սերունդների
Հոգ ես տարել մեծացրել
Հաջողության հասցրել։

Կրկներգ

Սիրել, ներել, վստահել
Ընկերոջը միշտ օգնել
Բարի գործեր կատարել
Քո գրկում ենք սովորել։

Կրկներգ

General Donation