ORRAN
feet

Lunch With The Laureates

Home > News > Lunch With The Laureates
laureates pics 1

On October 19, 2019, Hermine Ocuncakciel, Chairwoman of Orran USA Board of Directors, Sayat Oruncakciel, Chairman of Annual Fundraising Gala and Armenia Marriott Hotel hosted a luncheon for the Laureates of the Aurora Prize, the children of Orran and the students of the United World College Dilijan (UWC). The three parties had gathered for camaraderie and to discuss humanitarian issues concerning them.

The guests were first greeted by a small performance by the children of Orran and UWC, who as part of their presentation, invited the guests to be part of a living collage. Joining them was renowned artist Tigran Tsitoghdzyan. The Laureates and the children/students were paired to think together of an alarming issue in the world and to write them on ceramic bells prepared by the Orran children.

At the end of the event, the children and the Laureates hung their bells on a small model of the Sardarapat monument.

“Th union of these three parties was very fitting. Orran on a national level does what the Laureates do in their own respective countries, of course on a much bigger scale and in a much demanding environment – we take care of the poor, the needy, the destitute children and the lonely elderly. In turn the UWC students volunteer at Orran. We chose Sardarapat because this grand monument symbolizes courage and victory which each of the Laureates represents.” states Armine K. Hovannisian, founder of Orran.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sign in to your Amazon profile through AmazonSmile and help our children and elders in need. All you need to do is choose Orran as your charity organization and 0.5% of all your purchases will automatically be donated to us.

https://smile.amazon.com/

Stories

Related Stories

DSC

New Year at Orran

We ended the year on a high note with a delightful event celebrating the New Year.  Our students put together a cheerful performance, which was attended by both current and

Read More »
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
0:00 / 0:00
Orran Song

Տանիքի տակ քո ջերմ, բարի
Արդեն քանի-քանի տարի,
Տալիս ես սեր ու քնքշություն,
Ծնողական ջերմություն։

Կրկներգ

Տուն ու տանիք մեզ համար
Դու մեր հույս ու հենարան
Վառ հուշն ես մեր մանկության
Ջերմ ու բարի մեր Օրրան։

Ընթացքում այս տարիների
Քանի-քանի սերունդների
Հոգ ես տարել մեծացրել
Հաջողության հասցրել։

Կրկներգ

Սիրել, ներել, վստահել
Ընկերոջը միշտ օգնել
Բարի գործեր կատարել
Քո գրկում ենք սովորել։

Կրկներգ

General Donation