ORRAN
feet

Koti Village Children Receive Sleeping Bags!

Home > News > Koti Village Children Receive Sleeping Bags!
20210722 144427 scaled

Koti is a border village, located 180Km from Yerevan. Although the distance doesn’t seem far, it takes about 4.5hours by car. This village of 2500 residents are struggling to continue living in their homes due to hostilities. The village has a 38Km border with Azerbaijan, which means that they are occasionally under fire from the military posts across the open borders. Most homes have makeshift windows of plastic sheeting, making the winters very cold inside the homes. The villagers also have to sleep in basements when the village is under threat.

 

Orran NGO

Orran gave out 132 sleeping bags to all the children of the village from kindergarten up to grade 4. The mayor of Koti said that the sleeping bags are essential for the children, who will now be warm thanks to Orran.

Orran

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sign in to your Amazon profile through AmazonSmile and help our children and elders in need. All you need to do is choose Orran as your charity organization and 0.5% of all your purchases will automatically be donated to us.

https://smile.amazon.com/

Stories

Related Stories

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
0:00 / 0:00
Orran Song

Տանիքի տակ քո ջերմ, բարի
Արդեն քանի-քանի տարի,
Տալիս ես սեր ու քնքշություն,
Ծնողական ջերմություն։

Կրկներգ

Տուն ու տանիք մեզ համար
Դու մեր հույս ու հենարան
Վառ հուշն ես մեր մանկության
Ջերմ ու բարի մեր Օրրան։

Ընթացքում այս տարիների
Քանի-քանի սերունդների
Հոգ ես տարել մեծացրել
Հաջողության հասցրել։

Կրկներգ

Սիրել, ներել, վստահել
Ընկերոջը միշտ օգնել
Բարի գործեր կատարել
Քո գրկում ենք սովորել։

Կրկներգ

General Donation