ORRAN
feet

Help Families of Artsakh

Home > Help Families of Artsakh

Since the war of 2020, Orran has helped 3,000 families of Artsakh with periodic food baskets. We also purchased winter shoes,and winter coats for the children and much needed baby formula milk and diapers.

Our psychologist worked with a number of children who were terrified victims of war. Currently, we are getting ready to receive our compatriots from Artsakh who are finding their way to Yerevan. They will need food, clothing, shelter, medical and psychological assistance.

Artsakh Family
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial

General Donation

0:00 / 0:00
Orran Song

Տանիքի տակ քո ջերմ, բարի
Արդեն քանի-քանի տարի,
Տալիս ես սեր ու քնքշություն,
Ծնողական ջերմություն։

Կրկներգ

Տուն ու տանիք մեզ համար
Դու մեր հույս ու հենարան
Վառ հուշն ես մեր մանկության
Ջերմ ու բարի մեր Օրրան։

Ընթացքում այս տարիների
Քանի-քանի սերունդների
Հոգ ես տարել մեծացրել
Հաջողության հասցրել։

Կրկներգ

Սիրել, ներել, վստահել
Ընկերոջը միշտ օգնել
Բարի գործեր կատարել
Քո գրկում ենք սովորել։

Կրկներգ