ORRAN
feet

Gingerbread Day at Marriott Armenia

Home > News > Gingerbread Day at Marriott Armenia
DSC

For the children of Orran, a sweet little gingerbread cookie represents a beautiful tradition at the Armenia Marriott Hotel Yerevan. The holiday magic starts with the decoration of gingerbread cookies and a grand celebration. Our students eagerly anticipate this day every year, and for many months afterward, they cannot stop talking about it. It has become an event that they cherish wholeheartedly.
This year, 30 old and new students of Orran, including our students from Artsakh, spent an unforgettable day at Marriott. Thank you to all the Marriott staff for the warm hospitality and the fabulous day.

Photos:

DSC

DSC

n

n

n
n

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sign in to your Amazon profile through AmazonSmile and help our children and elders in need. All you need to do is choose Orran as your charity organization and 0.5% of all your purchases will automatically be donated to us.

https://smile.amazon.com/

Stories

Related Stories

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
0:00 / 0:00
Orran Song

Տանիքի տակ քո ջերմ, բարի
Արդեն քանի-քանի տարի,
Տալիս ես սեր ու քնքշություն,
Ծնողական ջերմություն։

Կրկներգ

Տուն ու տանիք մեզ համար
Դու մեր հույս ու հենարան
Վառ հուշն ես մեր մանկության
Ջերմ ու բարի մեր Օրրան։

Ընթացքում այս տարիների
Քանի-քանի սերունդների
Հոգ ես տարել մեծացրել
Հաջողության հասցրել։

Կրկներգ

Սիրել, ներել, վստահել
Ընկերոջը միշտ օգնել
Բարի գործեր կատարել
Քո գրկում ենք սովորել։

Կրկներգ

General Donation