ORRAN
feet

FAQ’s

Home > About Us

If you are donating money, you can donate through the website towards a particular cause, or from the DONATE button enter any amount you wish. Alternately you can send a check to 2217 Observatory Avenue, Los Angeles, California 90027, or TT transfer to our HSBC account (offline donation) or can also make a cash donation at our center in Yerevan.

If you wish to make a donation in kind, please contact us via the website or email.

You can click here to send your resume. Tell us a little bit about yourself, your availability for volunteer work and your preference for the kind of assistance you would like to provide.

We get our funding from individual donors worldwide as well as corporate sponsorships. We also receive some funding from grants.

There are many ways to help. You can make a donation in cash, you can sponsor a cause, you can donate supplies, donate your time or simply spread the word about the work we do.

We will send you our audited report, on request or proceed to the section in the footer to read our Director’s Audit note.

We love it when people buy items made by the children. You can contact us if you have something specific in mind or you can visit Orran centers to see what is available.

Your donation is tax deductible in the USA. Orran is a registered 501(c)(3) organization. You will receive an acknowledgment form for your donation from Orran within a few days of your donation for tax exemption.

You may help the children with the preparation of their homework or organize games and fun, educational activities. If you have any other ideas of how you want to volunteer, send us your proposal and we would be more than happy to consider it.

We are a 100% transparent in how we spend your donations. Administration expenses are at about 10% of the income – our directors give their time for free.
You can access our expenditure chart to see how your money is spent.

What Are Our Operating Expenses?

When we have any job vacancies we post them on our Facebook page, on certain recruitment sites and by word of mouth.

Yes, we have individual sponsorships and also specific sponsorships such as education or a specific meal for 1 year. Click below to see the options.

Orran sponsorship packages

By selling items that children produce, we teach them the value of working and business. It also boosts their confidence. Each child whose item is sold, receives 20% of the funds.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
0:00 / 0:00
Orran Song

Տանիքի տակ քո ջերմ, բարի
Արդեն քանի-քանի տարի,
Տալիս ես սեր ու քնքշություն,
Ծնողական ջերմություն։

Կրկներգ

Տուն ու տանիք մեզ համար
Դու մեր հույս ու հենարան
Վառ հուշն ես մեր մանկության
Ջերմ ու բարի մեր Օրրան։

Ընթացքում այս տարիների
Քանի-քանի սերունդների
Հոգ ես տարել մեծացրել
Հաջողության հասցրել։

Կրկներգ

Սիրել, ներել, վստահել
Ընկերոջը միշտ օգնել
Բարի գործեր կատարել
Քո գրկում ենք սովորել։

Կրկներգ