ORRAN
feet

COVID-19

Home > News > COVID-19

Orran Centers will remain closed during the COVID-19 pandemic.

We are rigidly following regulations set out by the Republic of Armenia health guidelines to ensure that our beneficiaries and staff remain safe.

While we remain closed, we have made sure that our Orran families have received food supplies which included pasta, oil, sugar, flour, pulses and more.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sign in to your Amazon profile through AmazonSmile and help our children and elders in need. All you need to do is choose Orran as your charity organization and 0.5% of all your purchases will automatically be donated to us.

https://smile.amazon.com/

Stories

Related Stories

DSC03378 scaled

Celebrating Children’s Day at Orran

Colors,  music, festive mood, and delicious burgers: that’s how we celebrated June 1 at “Orran.” Early in the morning, the students of the center gathered together to celebrate International Children’s

Read More »
2

Henrikh Mkitaryan Donates Jersey

Global football sensation Henrikh Mkitaryan  has donated a signed jersey to Orran, which will be auctioned at Orran’s annual dinner in Los Angeles on October 9. Thank you Henrikh for

Read More »
20220430 120816 scaled

We are 22 years old!!!

On April 19th, Orran turned 22 years old. It is incredible how time has passed. We celebrated our special day on April 30th with many supporters, donors, and friends. What

Read More »
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
0:00 / 0:00
Orran Song

Տանիքի տակ քո ջերմ, բարի
Արդեն քանի-քանի տարի,
Տալիս ես սեր ու քնքշություն,
Ծնողական ջերմություն։

Կրկներգ

Տուն ու տանիք մեզ համար
Դու մեր հույս ու հենարան
Վառ հուշն ես մեր մանկության
Ջերմ ու բարի մեր Օրրան։

Ընթացքում այս տարիների
Քանի-քանի սերունդների
Հոգ ես տարել մեծացրել
Հաջողության հասցրել։

Կրկներգ

Սիրել, ներել, վստահել
Ընկերոջը միշտ օգնել
Բարի գործեր կատարել
Քո գրկում ենք սովորել։

Կրկներգ

General Donation