ORRAN

feet

Corporate Sponsors

Home > Corporate Sponsors
Viva MTS logo2022
VivaCell

Long Time Supporter

hsbc
HSBC - Armenia

Long Time Supporter

512px Marriott hotels logo14.svg
Marriott - Armenia

Long Time Supporter

2560px Coca Cola Hellenic Bottling Company logo.svg
HSBC - Armenia

Long Time Supporter

We work closely with our corporate sponsors, and are grateful to have their long term support.Every sponsor chooses to work with us in a variety of ways: financial, specific project support, donation in kind or beneficiary specific.
We are open to ideas and suggestions.
Our partners have access to our quarterly reports, our progress and any other details they
need to spread our work to their networks.

Should you want to be part of our corporate program, contact us.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
0:00 / 0:00
Orran Song

Տանիքի տակ քո ջերմ, բարի
Արդեն քանի-քանի տարի,
Տալիս ես սեր ու քնքշություն,
Ծնողական ջերմություն։

Կրկներգ

Տուն ու տանիք մեզ համար
Դու մեր հույս ու հենարան
Վառ հուշն ես մեր մանկության
Ջերմ ու բարի մեր Օրրան։

Ընթացքում այս տարիների
Քանի-քանի սերունդների
Հոգ ես տարել մեծացրել
Հաջողության հասցրել։

Կրկներգ

Սիրել, ներել, վստահել
Ընկերոջը միշտ օգնել
Բարի գործեր կատարել
Քո գրկում ենք սովորել։

Կրկներգ

General Donation