ORRAN
feet

Contact Us

Home > About Us

Yerevan

Head Office

Vanadzor

Vanadzor Center

  Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
  0:00 / 0:00
  Orran Song

  Տանիքի տակ քո ջերմ, բարի
  Արդեն քանի-քանի տարի,
  Տալիս ես սեր ու քնքշություն,
  Ծնողական ջերմություն։

  Կրկներգ

  Տուն ու տանիք մեզ համար
  Դու մեր հույս ու հենարան
  Վառ հուշն ես մեր մանկության
  Ջերմ ու բարի մեր Օրրան։

  Ընթացքում այս տարիների
  Քանի-քանի սերունդների
  Հոգ ես տարել մեծացրել
  Հաջողության հասցրել։

  Կրկներգ

  Սիրել, ներել, վստահել
  Ընկերոջը միշտ օգնել
  Բարի գործեր կատարել
  Քո գրկում ենք սովորել։

  Կրկներգ

  General Donation