ORRAN
feet

Children’s Day and Food Drive

Home > News > Children’s Day and Food Drive
2020 06 01 00.15.47 scaled

Children’s Day on June 1st was celebrated differently this year. How could we cancel the most favorite day of the year for the children, due to the COVID-19 restrictions? We decided to celebrate this special day by gifting a food bag for each child and a goodies bag filled with biscuits, chocolates, wafers and more!

Orran Yerevan decorated its outdoor entrance area with vibrant balloons that were handed out to each child along with their food supply and goody bag. Music played and at a distance we danced with individual groups. It was a fun day, and the children and their families expressed how they miss their Orran and the great staff who have become their home away from home.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sign in to your Amazon profile through AmazonSmile and help our children and elders in need. All you need to do is choose Orran as your charity organization and 0.5% of all your purchases will automatically be donated to us.

https://smile.amazon.com/

Stories

Related Stories

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
0:00 / 0:00
Orran Song

Տանիքի տակ քո ջերմ, բարի
Արդեն քանի-քանի տարի,
Տալիս ես սեր ու քնքշություն,
Ծնողական ջերմություն։

Կրկներգ

Տուն ու տանիք մեզ համար
Դու մեր հույս ու հենարան
Վառ հուշն ես մեր մանկության
Ջերմ ու բարի մեր Օրրան։

Ընթացքում այս տարիների
Քանի-քանի սերունդների
Հոգ ես տարել մեծացրել
Հաջողության հասցրել։

Կրկներգ

Սիրել, ներել, վստահել
Ընկերոջը միշտ օգնել
Բարի գործեր կատարել
Քո գրկում ենք սովորել։

Կրկներգ

General Donation