ORRAN
feet

Celebrating Children’s Day at Orran

Home > News > Celebrating Children’s Day at Orran
DSC03378 scaled

Colors,  music, festive mood, and delicious burgers: that’s how we celebrated June 1 at “Orran.”

Early in the morning, the students of the center gathered together to celebrate International Children’s Day. The day got brighter when the Armenia Marriott Hotel staff members arrived bringing all the necessary supplies for a professional barbecue, which has become a traditional annual event.

Artur Aleksanyan, Olympic Champion as well as silver and bronze medalist, four-time World Champion, and six-time European Champion came to celebrate the day with the kids and be the chef for the day. The children welcomed him with admiration and great enthusiasm, as he is a great source of inspiration for many of them. Artur Aleksanyan thanked Orran and emphasized that every child has a right to a carefree childhood and he is happy that Orran provides such a lovely and welcoming environment for children.

Throughout the day, we had the pleasure of hosting various artists, famous singers, actors, and friends of “Orran” who came to share in the festivities. Everyone warmly congratulated the children on their special day and expressed their gratitude towards the founders and staff of “Orran” for their dedicated and tireless work.

To keep the energy high, we organized many engaging games, lively dances, and mesmerizing magic shows, and, finally, surprised the children with special gifts from “Orran” as a delightful finale to the celebrations.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sign in to your Amazon profile through AmazonSmile and help our children and elders in need. All you need to do is choose Orran as your charity organization and 0.5% of all your purchases will automatically be donated to us.

https://smile.amazon.com/

Stories

Related Stories

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
0:00 / 0:00
Orran Song

Տանիքի տակ քո ջերմ, բարի
Արդեն քանի-քանի տարի,
Տալիս ես սեր ու քնքշություն,
Ծնողական ջերմություն։

Կրկներգ

Տուն ու տանիք մեզ համար
Դու մեր հույս ու հենարան
Վառ հուշն ես մեր մանկության
Ջերմ ու բարի մեր Օրրան։

Ընթացքում այս տարիների
Քանի-քանի սերունդների
Հոգ ես տարել մեծացրել
Հաջողության հասցրել։

Կրկներգ

Սիրել, ներել, վստահել
Ընկերոջը միշտ օգնել
Բարի գործեր կատարել
Քո գրկում ենք սովորել։

Կրկներգ

General Donation