ORRAN
feet

Causes

Home > Causes
Blue eyed boy e1586152359556

A Much Needed Daily Meal

Emmanuel sewing scaled e1586153807152

Apprenticeship Programs

Educate our children scaled e1586152554182

Education For Our Children

dinoulig e1586153222429

General Donation

uniforms

School Uniforms & Supplies

Woodcarve scaled

Vocational Training

girl in coat

Warm Winter Coats and Boots

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial

General Donation

0:00 / 0:00
Orran Song

Տանիքի տակ քո ջերմ, բարի
Արդեն քանի-քանի տարի,
Տալիս ես սեր ու քնքշություն,
Ծնողական ջերմություն։

Կրկներգ

Տուն ու տանիք մեզ համար
Դու մեր հույս ու հենարան
Վառ հուշն ես մեր մանկության
Ջերմ ու բարի մեր Օրրան։

Ընթացքում այս տարիների
Քանի-քանի սերունդների
Հոգ ես տարել մեծացրել
Հաջողության հասցրել։

Կրկներգ

Սիրել, ներել, վստահել
Ընկերոջը միշտ օգնել
Բարի գործեր կատարել
Քո գրկում ենք սովորել։

Կրկներգ