ORRAN

Henrikh Mkitaryan Donates Jersey

2

Global football sensation Henrikh Mkitaryan  has donated a signed jersey to Orran, which will be auctioned at Orran’s annual dinner in Los Angeles on October 9. Thank you Henrikh for […]

We are 22 years old!!!

20220430 120816 scaled

On April 19th, Orran turned 22 years old. It is incredible how time has passed. We celebrated our special day on April 30th with many supporters, donors, and friends. What […]

Celebrating Mothers and Grandmothers!

20220407 130537 scaled

Mother’s day in Armenia is celebrated on April 7th. This year we organized an event for the mothers and grandmothers at the center. We included grandmothers not only because they […]

Christmas Fun & Food Parcels

20211228 114932 scaled

This December Orran’s Yerevan center distributed 500 parcels of food to Artsakh refugees, families of Orran children, and the elderly. The food parcels included pasta, buckwheat, rice, oil, sugar, and […]

Running For A Great Cause

Edward Samourjian scaled

Dr. Edward Samourjian is a double board certified vascular and general surgeon. He is a native of Los Angeles who is a member of Glendale Adventist Medical Center where he […]

3rd Food Assistance

Food assist pic

We had our 3rd monthly food assistance days for the children and their families and our elderly beneficiaries. Both children and elderly expressed their gratitude for the food assistance, thanks […]

Children’s Day and Food Drive

2020 06 01 00.15.47 scaled

Children’s Day on June 1st was celebrated differently this year. How could we cancel the most favorite day of the year for the children, due to the COVID-19 restrictions? We […]

Orran is 20 !

T wall scaled

It is incredible at how fast the time has gone. Orran became 20 years old on April 20, 2020. This project founded by Raffi and Armine K. Hovannisian started in […]

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
0:00 / 0:00
Orran Song

Տանիքի տակ քո ջերմ, բարի
Արդեն քանի-քանի տարի,
Տալիս ես սեր ու քնքշություն,
Ծնողական ջերմություն։

Կրկներգ

Տուն ու տանիք մեզ համար
Դու մեր հույս ու հենարան
Վառ հուշն ես մեր մանկության
Ջերմ ու բարի մեր Օրրան։

Ընթացքում այս տարիների
Քանի-քանի սերունդների
Հոգ ես տարել մեծացրել
Հաջողության հասցրել։

Կրկներգ

Սիրել, ներել, վստահել
Ընկերոջը միշտ օգնել
Բարի գործեր կատարել
Քո գրկում ենք սովորել։

Կրկներգ

General Donation