ORRAN

Running For A Great Cause

Edward Samourjian scaled

Dr. Edward Samourjian is a double board certified vascular and general surgeon. He is a native of Los Angeles who is a member of Glendale Adventist Medical Center where he […]

Sleeping Bag Donations

sleeping bag

Thank you for the generous donation of sleeping bags from Exxel Outdoors, via Garni Foundation. We received thousands of much needed weatherproof sleeping bags. We are donating them to displaced […]

3rd Food Assistance

Food assist pic

We had our 3rd monthly food assistance days for the children and their families and our elderly beneficiaries. Both children and elderly expressed their gratitude for the food assistance, thanks […]

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
0:00 / 0:00
Orran Song

Տանիքի տակ քո ջերմ, բարի
Արդեն քանի-քանի տարի,
Տալիս ես սեր ու քնքշություն,
Ծնողական ջերմություն։

Կրկներգ

Տուն ու տանիք մեզ համար
Դու մեր հույս ու հենարան
Վառ հուշն ես մեր մանկության
Ջերմ ու բարի մեր Օրրան։

Ընթացքում այս տարիների
Քանի-քանի սերունդների
Հոգ ես տարել մեծացրել
Հաջողության հասցրել։

Կրկներգ

Սիրել, ներել, վստահել
Ընկերոջը միշտ օգնել
Բարի գործեր կատարել
Քո գրկում ենք սովորել։

Կրկներգ

General Donation