ORRAN
feet

Artsakh Children are in the heart of Orran

Home > News > Artsakh Children are in the heart of Orran
ugbb

For the children of Artsakh, this is the first New Year in Yerevan, and in this completely unusual and unfamiliar environment, they need a lot of kindness and warmth. We do everything so that children continue to believe in the New Year’s Magic.

Before the New Year, Orran organized several events for 200 forcibly displaced children from Artsakh. Children believe in New Year’s magic and they eagerly wait for it.

n

Thanks to the effective collaboration between Orran and Yerevan Park, 100 children from Artsakh enjoyed an unforgettable day in the enchanting world of Yerevan Park Attractions. Among them were the students of the Artsakh Kyokushin Karate Federation. The children were extremely delighted and, for a moment, they forgot all the hardships they’d been through and spent an unforgettable day in Yerevan Park with bright-shining eyes.

n

On December 23, “Orran” hosted under its own roof another group of 100 Artsakh children, who received warm coats and winter boots from Santa Claus after a beautiful event and delicious hospitality. The girls of the “No Name” band of the French College in Armenia also came to cheer up the children. Our regular partners, Tashir Pizza and Coca-Cola provided delicious pizzas and refreshments. This year they were joined by Baron Restaurant, who brought sandwiches for the event.

Armine Hovhannisyan, the founder of Orran, welcomed the attendees and mentioned that the people of Artsakh are not alone, and Artsakh is in her and Orran’s hearts. The doors of Orran are always open for our compatriots who are in difficult situations.

At the end of the event, everyone shared a dream, wishing peace to our homeland.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sign in to your Amazon profile through AmazonSmile and help our children and elders in need. All you need to do is choose Orran as your charity organization and 0.5% of all your purchases will automatically be donated to us.

https://smile.amazon.com/

Stories

Related Stories

DSC

New Year at Orran

We ended the year on a high note with a delightful event celebrating the New Year.  Our students put together a cheerful performance, which was attended by both current and

Read More »
DSC

Gingerbread Day at Marriott Armenia

For the children of Orran, a sweet little gingerbread cookie represents a beautiful tradition at the Armenia Marriott Hotel Yerevan. The holiday magic starts with the decoration of gingerbread cookies

Read More »
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
0:00 / 0:00
Orran Song

Տանիքի տակ քո ջերմ, բարի
Արդեն քանի-քանի տարի,
Տալիս ես սեր ու քնքշություն,
Ծնողական ջերմություն։

Կրկներգ

Տուն ու տանիք մեզ համար
Դու մեր հույս ու հենարան
Վառ հուշն ես մեր մանկության
Ջերմ ու բարի մեր Օրրան։

Ընթացքում այս տարիների
Քանի-քանի սերունդների
Հոգ ես տարել մեծացրել
Հաջողության հասցրել։

Կրկներգ

Սիրել, ներել, վստահել
Ընկերոջը միշտ օգնել
Բարի գործեր կատարել
Քո գրկում ենք սովորել։

Կրկներգ

General Donation