ORRAN
feet

Vocational Training

Home > Vocational Training

Your donation will be highly appreciated and will go a long way to caring for the needy – children, families ana

Learning a trade is a wonderful way to pave your future career or take on a pleasant habit.   To this end,  Orran offers a number of workshops at its premises:  wood shop, macrame, sewing, pottery, carpet weaving, arts and crafts.
The children of all ages enjoy taking part in these workshops and as they are learning, they are also busy all year making relevant products.

Twice a week the children hurry to their classes, and create some remarkable pieces of work.

When a child-made item is sold, the child receives 20% of the income, this way learning to make money through hard work and not through begging.  The rest of the money goes into the expenses of the workshop. Some of the children become such good craftsman that they base career on the crafts.
 
You can sponsor a vocation from our sponsorship packages: Arts & Crafts Sponsorship

Pottery Sponsorship

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
0:00 / 0:00
Orran Song

Տանիքի տակ քո ջերմ, բարի
Արդեն քանի-քանի տարի,
Տալիս ես սեր ու քնքշություն,
Ծնողական ջերմություն։

Կրկներգ

Տուն ու տանիք մեզ համար
Դու մեր հույս ու հենարան
Վառ հուշն ես մեր մանկության
Ջերմ ու բարի մեր Օրրան։

Ընթացքում այս տարիների
Քանի-քանի սերունդների
Հոգ ես տարել մեծացրել
Հաջողության հասցրել։

Կրկներգ

Սիրել, ներել, վստահել
Ընկերոջը միշտ օգնել
Բարի գործեր կատարել
Քո գրկում ենք սովորել։

Կրկներգ

General Donation