ORRAN
feet

Meals Donation

Home > Meals Donation

A Much Needed Daily Meal

We know that a warm nutrious meal a day is important to both the elderly and the children. Six days a week, our children walk or take the bus to Orran centers after school to have a homemade meal consisting of soup or salad, a hot, nutritious main course and dessert, prepared by our dedicated chefs and staff.

The elderly make a very difficult daily journey on foot to eat what is most likely the only meal of the day.

To date, we have been able to feed thousands of children and hundreds of elderly at our centers.

You can sponsor a meal from our sponsorship packages:  Meal Sponsorship

“One cannot think well, love well, sleep well, if one has not dined well.”

- Virginia Woolf

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
0:00 / 0:00
Orran Song

Տանիքի տակ քո ջերմ, բարի
Արդեն քանի-քանի տարի,
Տալիս ես սեր ու քնքշություն,
Ծնողական ջերմություն։

Կրկներգ

Տուն ու տանիք մեզ համար
Դու մեր հույս ու հենարան
Վառ հուշն ես մեր մանկության
Ջերմ ու բարի մեր Օրրան։

Ընթացքում այս տարիների
Քանի-քանի սերունդների
Հոգ ես տարել մեծացրել
Հաջողության հասցրել։

Կրկներգ

Սիրել, ներել, վստահել
Ընկերոջը միշտ օգնել
Բարի գործեր կատարել
Քո գրկում ենք սովորել։

Կրկներգ

General Donation