ORRAN
Every Child
Deserves a
Better Future
Helping Families in Need
Donate Now
Every Child
Deserves a
Better Future
Helping Families in Need
Donate Now
Your general donations to Orran will go a long way in providing security and stability to the lives of children, families and elderly in our Orran world.
Support a life changing cause that enhances the prospects to a better future. Through our vocational learning programs, we have been able to give a new lease on life to many individuals.

Your donation will ensure that every child and elderly in our care receives nutrition, care and education. Daily meals, as well as after school tutoring and vocational trainings in our workshops offer a promising future for our children. As little as $1.00/day can be life changing.

Immortality is to live your life doing good things, and leaving your mark behind.
Legacy giving is one of the most significant and lasting contributions one can make to the cause of humanity. By including Orran in your will, you will be leaving your stamp on the coming generations of Armenia.

Your general donations to Orran will go a long way in providing security and stability to the lives of children, families and elderly in our Orran world.
Support a life changing cause that enhances the prospects to a better future. Through our vocational learning programs, we have been able to give a new lease on life to many individuals.

Immortality is to live your life doing good things, and leaving your mark behind.
Legacy giving is one of the most significant and lasting contributions one can make to the cause of humanity. By including Orran in your will, you will be leaving your stamp on the coming generations of Armenia.

Your donation will ensure that every child and elderly in our care receives nutrition, care and education. Daily meals, as well as after school tutoring and vocational trainings in our workshops offer a promising future for our children. As little as $1.00/day can be life changing.

Our Causes

school bag

School Uniforms & Supplies

education

Education For Our Children

jacket

Warm Winter Coats & Boots

feet
Home pic

Donate For People Who Are In Need!

We extend our helping hand to families facing overwhelming challenges like war or pandemic, providing them with the necessary support to overcome crises and rebuild their lives.

hand white
feet white
manuk4 300x300 1

Manuk, the boy without limitations.

Manuk, the boy without limitations.

sargis chef 300x300 1

Sargis - cooking up a storm..

Sargis - cooking up a storm..

Incredible Achievements

From Gloom to Bloom

We encourage and support many of our children to enter vocational programs. Over our 20 year history, we are proud to have made a significant difference in the future of our children who have blossomed into successful adults. The inspiring triumphant stories of Manuk and Sargis exemplify the importance of Orran and how we have guided many boys and girls to becoming role models for all others who struggle daily, as Manuk and Sargis had in the past.

Manuk comes from a single parent family, living in dire conditions along with his mother, brother and sister. He started to come to Orran when he was 10 years old. Despite his physical limitations, he was a star in his woodwork workshop. In 2015, with the help of Orran he joined a mime and dancing theatre group. Today at 24, Manuk travels the world with his theatre and is representing Armenia in The Argonauts (In collaboration with the Candoco dance Company)  in Britain.

As a 12 year old boy, Sargis’ future seemed gloomy and dreary. He started coming to Orran with his neighbour and friend. The shy, reserved boy soon started enjoying the pottery classes and having fun with his friend and perhaps seeing his future in a different light. Taking part in a Junior Achievement summer camp exposed him to the world of business and cooking. Sargis decided his path was to become a chef. Thanks to Orran, he had the opportunity to attend culinary classes through their vocational program. Today, Sargis is a proud husband and the head chef at N’Joy restaurant in Yerevan.

CHILDREN
0
ELDERLY
0
ARTSAKH FAMILIES
0
VOLUNTEERS
0

Become A Volunteer

We Can Change Everything Together.

Volunteers are the backbone of what we do at Orran since they give us the most precious gift: the gift of time and commitment to teach our students various skills, introduce them to new concepts, and expose them to new cultures.

Latest News

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
0:00 / 0:00
Orran Song

Տանիքի տակ քո ջերմ, բարի
Արդեն քանի-քանի տարի,
Տալիս ես սեր ու քնքշություն,
Ծնողական ջերմություն։

Կրկներգ

Տուն ու տանիք մեզ համար
Դու մեր հույս ու հենարան
Վառ հուշն ես մեր մանկության
Ջերմ ու բարի մեր Օրրան։

Ընթացքում այս տարիների
Քանի-քանի սերունդների
Հոգ ես տարել մեծացրել
Հաջողության հասցրել։

Կրկներգ

Սիրել, ներել, վստահել
Ընկերոջը միշտ օգնել
Բարի գործեր կատարել
Քո գրկում ենք սովորել։

Կրկներգ

General Donation